Bild på fiskar i backar med texten bli leverantör

Bli leverantör

Vi brinner för hållbarhet, ett säkert och selektivt fiske och fantastiska råvaror. För att bli leverantör till oss behöver även du se att detta är självklarheter och något du vill bidra till. Kan du garantera det erbjuder vi vanligen lite högre ersättning än vad du får på annat håll.

Vi håller ständigt på att vidareutveckla våra produkter och våra recept. Vi välkomnar därför även arter vi inte förädlar idag, efter dialog med dig.

Har du svårt rent praktiskt att fiska mer selektivt, hjälper vi dig gärna att komma igång med inspiration, kunskap och samarbeten. Har du idéer om hur fisken kan vidaerutvecklas på olika sätt men saknar egna möjligheter – prata med oss – kanske kan vi hitta ett samarbete?

För att vi ska kunna garantera hållbarhet och kvalitet är det viktigt att vi kan säkerställa en obruten kylkedja hela vägen från sjön. Är det en utmaning – hör gärna av dig så vi kan diskutera hur vi kan hjälpas åt.

Tillsammans utvecklar vi fisket och våra fantastiska produkter.
Kräftor
Kvaliteten på kräftorna avgörs redan när vi väljer plats att fiska på. Vi vill därför bara köpa in kräftor från lokaler där vi genom regelbunden provtagning vet att halterna av miljögifter är låga, där kräftorna är rena och där kräftorna har förutsättningar att utvecklas till konsumtionsstorlek. Dvs är större än 100 mm långa.

När kräftorna levereras ska de vara sorterade, de ska vara packade på ett sätt så att de mår bra under transporten, vi vill inte behöva lägga extra tid på att sortera bort små och döda kräftor. Det är också viktigt att du kan påvisa en obruten kylkedja från sjön till våra kylrum.

Inleverans sker vid avtalad tidpunkt på avtalad plats, vi tar inte emot kräftor vid spontana besök. Detta för att vi inte ska behöva göra avbrott i vår kokeriprocess och riskera att de kräftor som ligger i grytan för stunden ska tappa i kvalitet.

Vill du sälja till oss – ring så bestämmer vi hur vi ska kunna ta emot på bästa sätt. Telefon: 070-339 14 34